GUEST
 
 
 

 

 

LG 와인셀러(41)

 
 

   

 
 

R-WZ42GKX

 

1℃ 단위 미세 온도조절

 

웨스턴 블랙

 

41병入

 

595x820x580

   
 

LG 와인셀러(81)

 
 

   

 
 

R-WZ82GJX

 

1℃ 단위 미세 온도조절

  웨스턴 블랙
 

81병入

 

595x1475x580

   
 

업소용 대형와인냉장고(122)

 
 

   

 
 

JC-332G

 

4 ~ 18℃(온도조절범위)

  블랙
 

332L/122병入

 

595x640x1850

   
 

Wine celler JC-83G

 
 

   

 
 

JC-83G

 

미세온도조절

  우든랙
 

83L/30병入

 

500x550x780

   
 

-본제품의 사양은 제품의 품질성능향상을 위하여 변경 될 수 있습니다.
-상기 제품외의 특수 사양에 의한 제품도 생산 가능합니다.