GUEST
 
 
 

 

 

4Door 워터인쿨러

 
 

   

 
 

4DOOR 표준타입

  -2℃ ~ +6℃
  /220V
  1352Kcal/h
 

3230x2820x2460x2150

   
 

다용도 2door 카투만두

 
 

   

 
 

ZKB-M1819A

  -4℃ ~ +8℃
  160 ~ 300/220V(조명)
  900_1800Kcal/h
 

1920x880x1950 ~

   
 

런치쇼케이스 5단

 
 

   

 
 

SWA1409-HS

  -2℃ ~ +8℃
  99 ~ 119/220V
  562 ~ 750Kcal/h
 

970X650X1980 ~

   
 

이스타나/정육,생선

 
 
 

-본제품의 사양은 제품의 품질성능향상을 위하여 변경 될 수 있습니다.
-상기 제품외의 특수 사양에 의한 제품도 생산 가능합니다.