GUEST
 
 
 

 

 

특징

 

 • 대형수족관 설치에 최적의 냉각기
   
 • 대용량의 강력한 성능
   
 • 주변환경과 조화를 이루는 디자인
   
 • 업소용 냉각기로써 최고의 성능을 발휘

적용분야

 

 • 횟집 수족관
 • 중형 수족관

 

주요제품

 

 

 

 

 

 

 

제품사양

 

HP

외  형  크  기

냉각용량

중   량

전   원

폭 (W)

높이 (H)

깊이 (D)

1/2 HP

600

400

330

500~750L

40㎏

 

220V 50Hz~60Hz

 

1 HP

700

520

335

1,000~1,300L

40㎏

1.5 HP

700

520

335

1,500~1,800L

43㎏

2 HP

700

520

470

2,000~2,500L

60㎏

3 HP

700

990

470

3,500L

70㎏